Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00
VGSI AL-FORM

Cấu Kiện

Cốp Pha Nhôm là một dạng của Cốp Pha Định Hình được thiết kế định hình đồng bộ. Tất cả tường, cột, dầm, sàn cầu thang của một tầng điển hình được đổ bê tông trong một lần nên đảm bảo tính an toàn, tiết kiệm và thẩm mỹ.

Thành phần ván khuôn

Tấm Vách

600*2650mm

 

Tấm góc trong (IC)

(100+150)*2650mm

Tấm góc ngoài (CA)

(63.5 + 63.5)*2650mm

 

Tấm Vách

600*2650mm

Tấm góc trong (IC)

(100+150)*2650mm

Tấm góc ngoài (CA)

(63.5 + 63.5)*2650mm

 

Tấm sàn

600*(900+1200)mm

 

Dầm giữa

150*900mm

Dầm cuối

150*(600+900)mm

Đầu chống sàn

150*300mm

Thanh JB400

400mm

Đáy dầm (BD)

  • (300 ~ 600)*900mm
  • (300 ~ 600)*1050mm
  • 300*1200mm

Thành dầm (B)

  • 600mm
  • 1200mm

Tấm SL đáy dầm

150 mm

 

Đầu chống dầm

150 mm

 

Cầu thang

Cầu thang

Cầu thang

VGSI AL-FORM

Kết cấu

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Góc sàn thẳng

2

Góc sàn trong

3

Chân cơ

4

Dầm cuối

5

Tấm sàn

6

Tấm vách

7

Đầu chống

8

Góc trong vách

9

Dầm giữa

Notice

Please use Google Chrome · Firefox · MS Edge · Safari · Opera for better experience.

Don't show it again