Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00
VGSI AL-FORM

Quy trình lắp dựng

Cốp Pha Định Hình được thiết kế với các tấm có kích thước chuẩn để hạn chế tối đa hàn cắt tại công trường giúp sử dụng lao động hiệu quả.

VGSI AL-FORM

Quá trình cài đặt

01
Đo trắc đạc
02
Công tác thép vách
03
Lăn dầu tấm vách
04
Lắp đặt cốp pha vách
05
Lắp đặt tấm S/L và tấm thành dầm
06
Lắp đặt cốp pha sàn
07
Lắp cầu thang
08
Đánh số
09
Lăn dầu tấm sàn
10
Công tác thép sàn
11
Đổ bê tông
12
Tháo dỡ tấm

Notice

Please use Google Chrome · Firefox · MS Edge · Safari · Opera for better experience.

Don't show it again