Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00
VGSI PILE

Tiền Thi Công

Dịch vụ kỹ thuật

DỊCH VỤ TIỀN THI CÔNG ĐÁNG TIN CẬY
  • Đề Xuất Giải Pháp Cọc, Thiết Kế Chiều Dài và Sức Chịu Tải của Cọc (Giai Đoạn Thiết Kế).
  • Kiểm Tra Hồ Sơ Thiết Kế Cọc / Đề Xuất Giải Pháp Thay Thế (Giai Đoạn Đấu Thầu).
XỬ LÝ SỰ CỐ MỘT CÁCH NHANH CHÓNG
  • Lập Kế Hoạch Thi Công Cọc (Biện Pháp, Tiến Độ, Kiểm Soát Chi Phí).
  • Chỉ Dẫn Thi Công Cọc Để Đạt Đủ Sức Chịu Tải.
  • Đề Xuất Giải Pháp Ngăn Ngừa Phá Hoại Cọc.

VGSI PILE PLATFORM

LƯU TRỮ DỮ LIỆU ĐỊA KỸ THUẬT
PHƯƠNG THỨC THIẾT KẾ

Thiết kế cọc tự động:

Dữ liệu địa chất kỹ thuật số:

Hướng dẫn về VGSI PILE PLATFORM

Notice

Please use Google Chrome · Firefox · MS Edge · Safari · Opera for better experience.

Don't show it again