Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00
VGSI PILE

Dự Án

Với tầm nhìn chiến lược phát triển bền vững trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, VGSI PILE tích hợp công nghệ ô tô thân thiện với môi trường vào từng khâu để sản xuất cọc PHC chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường Việt Nam nói riêng và thị trường toàn cầu nói chung.

Notice

Please use Google Chrome · Firefox · MS Edge · Safari · Opera for better experience.

Don't show it again