Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00
VGSI PILE

Xây Dựng Thông Minh

VGSI PILE DRIVER

Patent No. 1-2020-02858 (Vietnam), M19-6599 (Korea), PCT-KR2020-002482 (International)

XÂY DỰNG THÔNG MINH SO VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CŨ
Công tác ép cọc hiện tại

Kiểm tra ép cọc

  • Kiểm tra trực quan
  • Nhật ký ép cọc ghi chép thủ công
Hệ thống quản lý mới

Quản lý Chất lượng đáng tin cậy

  • KIỂM SOÁT ép cọc BẰNG bảng thông tin UI
  • TỰ ĐỘNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ÉP CỌC.

Quản lý chất lượng dễ dàng

  • TỰ ĐỘNG GHI LẠI THÔNG TIN CÔNG TÁC ÉP CỌC
  • THEO DÕI THỜI GIAN THỰC CỦA TẢI ÉP, TỐC ĐỘ / CHIỀU DÀI CỌC.
  • THEO DÕI THỜI GIAN THỰC BẰNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH.
CẢM BIẾN KỸ THUẬT SỐ
GIAO DIỆN VÀ BÁO CÁO MẪU

Bảng biểu thông minh

Báo cáo mẫu

Mô ta 3 chiều về VGSI PILE DRIVER

Notice

Please use Google Chrome · Firefox · MS Edge · Safari · Opera for better experience.

Don't show it again