Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00
VGSI PILE

Quy Trình Sản Xuất

Với tầm nhìn và sứ mệnh hướng tới sự phát triển bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, VGSI PILE ứng dụng các kỹ thuật tự động hoá hiện đại và thân thiện với môi trường nhằm cho ra đời các sản phẩm cọc bê tông ứng suất trước chất lượng đáp ứng được yêu cầu phức tạp của thị trường Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Quy Trình Sản Xuất

P1 - Máy Rửa Cát Đá (Bước Chuẩn bị 1)

Số Lượng: 1 Máy

P2 - Kho Chứa Nguyên Liệu (Bước Chuẩn bị 2)

Số Lượng: 1 Máy

P3 - Trạm Trộn (Bước Chuẩn bị 3)

Số Lượng: 4 Bể - 150 Tấn

P4 - Quản Lý Chất Lượng

Số Lượng: 1 Máy

1 - Máy Cắt

Số Lượng: 2 Máy

2 - Máy Tạo Lồng

Số Lượng: 3 Máy

3 - Máy Phun Dầu

Số Lượng: 3 Máy

4 - 3 Đường Băng Tải Khuôn

Số Lượng: 1 Máy

5 - Máy Đổ Bê Tông

Số Lượng: 1 Máy, 2 Vị Trí

6 - Máy Căng Thép

Số Lượng: 2 Máy

7 - Dàn Quay Ly Tâm

Số Lượng: 6 Dàn

8 - Bể Hấp Cọc

Số Lượng: 10 Bể

9 - Máy Tháo Khuôn

Số Lượng: 1 Máy

10 - Băng Chuyền Tải Cọc

Số Lượng: 1 Máy

11 - Kho hàng

Notice

Please use Google Chrome · Firefox · MS Edge · Safari · Opera for better experience.

Don't show it again