Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00
VGSI AL-FORM

Giới Thiệu

VGSI – Một trong những nhà cung cấp Cốp Pha Định Hình hàng đầu với nền tảng kinh nghiệm 50 năm vững chắc từ Hàn Quốc cùng sự nghiên cứu đổi mới không ngừng để phù hợp các công trình tại Việt Nam.

VGSI AL-FORM

Sơ Đồ Tổ Chức

Sứ mệnh

Sứ mệnh của VGSI là trở thành doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất, mang lại giá trị cao nhất cho đối tác, là lựa chọn số một - tin tưởng nhất của khách hàng và góp phần vào thúc đẩy nền kinh tế.

Tầm Nhìn

Xây dựng VGSI trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững, tin cậy, vươn xa và ngày càng lớn mạnh trên thị trường thế giới.

VGSI AL-FORM

Chứng Nhận

Notice

Please use Google Chrome · Firefox · MS Edge · Safari · Opera for better experience.

Don't show it again