Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00
VGSI PILE

Tin tức & Hoạt động

Tin Hoạt Động

SINH VIÊN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THĂM NHÀ MÁY VGSI PILE

13/12/2020

Ngày 4 tháng 9 vừa qua, sinh viên khoa Kỹ thuật Xây dựng – Đại học Quốc gia Việt Nam – Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM có chuyến tham quan nhà máy sản xuất cọc VGSI PILE. Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động giữa VGSI PILE và quý trường nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác cũng như tạo điều kiện kiến tập thực tế cho các em sinh viên.

Ngoài ra, tháng 8 vừa qua, VGSI PILE cũng tạo điều kiện thực tập cho 02 em sinh viên xuất sắc của khoa Kỹ thuật Xây dựng.


Notice

Please use Google Chrome · Firefox · MS Edge · Safari · Opera for better experience.

Don't show it again