Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00
VGSI PILE

Tin tức & Hoạt động

Tin Nội Bộ

VGSI PILE NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CỦA BỘ XÂY DỰNG

10/03/2021

(Bộ Xây Dựng) Ngày 10/08/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 198/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Việt Nam GS INDUSTRY- Chi nhánh nhà máy sản xuất cọc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.


Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm VGSI-PILE

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – VũngTàu

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 715

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 715 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Kiểm tra thép, kim loại, mối hàn; Thép cốt bê tông, lưới hàn, thép dự ứng lực; Thử nghiệm xỉ hạt lò cao, tro bay, silica fume và phụ gia hóa; Thí nghiệm nước trộn bê tông; Thử nghiệm cọc bê tông ly tâm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nguồn: Bộ Xây Dựng


Notice

Please use Google Chrome · Firefox · MS Edge · Safari · Opera for better experience.

Don't show it again