Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00
VGSI AL-FORM

Tin tức & Thư viện

Al-form

Nâng cao môi trường làm việc và an toàn lao động: VGSI Al-Form mời các chuyên viên an toàn từ Tập đoàn GS Hàn Quốc đến kiểm tra điều kiện làm việc tại nhà máy Việt Nam

19/01/2024

Trong nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện môi trường làm việc và giảm thiểu rủi ro cho người lao động, VGSI đã thực hiện một bước quan trọng khi mời hai chuyên viên an toàn lao động từ Tập đoàn GS Hàn Quốc. Các chuyên viên đã thực hiện kiểm tra điều kiện làm việc của công nhân và tình trạng máy móc, thiết bị tại Nhà Máy Cốp Pha Nhôm VGSI vào ngày 19 tháng 12 năm 2023.

Các chuyên viên đã xác định một số vấn đề bất cập về an toàn thiết bị và giao thông nội bộ trong nhà máy, đồng thời cũng đã tổ chức buổi đào tạo toàn diện cho cán bộ, công nhân viên nhà máy. Chương trình này bao gồm các phương pháp, kỹ thuật và giám sát rủi ro dành riêng cho ngành sản xuất. Việc trang bị cho nhân viên kiến thức, kỹ năng sẽ góp phần nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro hiệu quả.

Chuyến làm việc của các chuyên viên không chỉ mang lại lợi ích to lớn mà còn đạt được thành công tốt đẹp. Điều này thực sự là một bước quan trọng trong việc nâng cao môi trường làm việc và đảm bảo sự tuân thủ đối với pháp luật lao động của địa phương.


Notice

Please use Google Chrome · Firefox · MS Edge · Safari · Opera for better experience.

Don't show it again